Archive for the 'บริการ' Category

อุปกรณ์ต่างภายในหอพักแถวรังสิต

Yazan: admin | 06 July 2017 | Comments Off on อุปกรณ์ต่างภายในหอพักแถวรังสิต
Categories: บริการ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องหอพักแถวรังสิต – สวิสตัดไฟหลักอยู่ในตำแหน่งใด? สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่? – หลอดไฟเป็นหลอดชนิดอะไร? อยู่ในตำแหน่งใดบ้าง? แสงสว่างเพียงพอหรือไม่? ให้แสงสว่างสีอะไร? – สภาพเครื่องปรับอากาศ กี่บีทียู? กินไฟหรือไม่? เปิดแล้วมีเสียงดังและมีกลิ่นหรือไม่? – สภาพพัดลม สวิสเปิดปิดพัดลมใช้งานได้ดีหรือไม่? เปิดแล้วมีเสียงดังเกินไปหรือไม่? – สภาพกล่องเสียบปลั๊กไฟ รูเสียบปลั๊กไฟมีแบบใด? จุดเสียบปลั๊กมีกี่จุด? อยู่ในตำแหน่งใด? เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่? – สภาพรูเสียบรับสัญญาณทีวีมี มีสายทีวีให้หรือไม่? ยาวกี่เมตร? อยู่ในตำแหน่งใดของห้อง? เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องหอพักแถวรังสิต – สภาพเตียงโดยรวม เตียงยาวกี่ฟุต? เบาะปูเตียงทำด้วยวัสดุอะไร? สภาพและความสะอาดของเบาะปูเตียงเป็นอย่างไร? ความแข็งแรงของเตียงเป็นอย่างไร? เตียงโยกหรือไม่? – สภาพตู้เสื้อผ้า โต๊ะกระจกเครื่องแป้ง เก้าอี้ ห้องน้ำหอพักแถวรังสิต – ความสะอาดโดยรวมภายในห้องน้ำ – บานประตูเปิดปิดและมีกลอนล็อคประตูได้ดี ไม่มีรอยเจาะรูที่บานประตูที่สามารถมองลอดเข้าไปภายในห้องน้ำ ช่องว่างใต้ระหว่างประตูและพื้นไม่กว้างจนทำให้มองลอดเข้าไปภายในห้องน้ำได้ – ความกว้างของห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่? สามารถซักผ้าหรือชำระล้างภายในห้องน้ำได้หรือไม่? – เพดานห้องน้ำเป็นเพดานปูนปิดมิดชิดหรือเป็นฝ้าปูเพดาน – สภาพส้วมโดยรวม […]

สาเหตุหลักที่แอร์รถยนต์ไม่เย็น

Yazan: admin | 05 July 2017 | Comments Off on สาเหตุหลักที่แอร์รถยนต์ไม่เย็น
Categories: บริการ

สาเหตุหลักที่แอร์รถยนต์ไม่เย็น แอร์รถยนต์ถ้าเสียมักจะมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุดังต่อไปนี้ – น้ำยาแอร์หมดหรือเหลือน้อย หากน้ำยาแอร์มีปริมาณน้อยก็จะทำให้การดูดความร้อนจากห้องโดยสารรถยนต์ทำได้น้อยทำให้แอร์ไม่เย็นไม่ฉ่ำ ซึ่งน้ำยาแอร์หมดสามารถเติมได้ในราคาอย่างมากไม่เกิน 1,000 บาท แต่หากมีการรั่วไหลของอุปกรณ์ในระบบแอร์ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะถ้าเติมไปแล้วก็รั่วออกหมด – แอร์รั่ว ตู้แอร์รั่ว ท่อรั่ว รวมมถึงอุปกรณ์อื่นหากรั่วเพียงแค่บริเวณข้อต่อก็สามารถไขให้แน่นได้แต่ถ้ารั่วบริเวณตู้แอร์หรือคอยลเย็นก็ต้องเปลี่ยนใหม่และควรซ่อมทันทีด้วยเพราะหากปล่อยไว้ผู้ขับอาจจะสูดดมน้ำยาแอร์เข้าไปในร่างกายซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ – คอยล์ร้อนไม่ทำงานทำให้ไม่สามารถระบายความเย็นออกจากน้ำยาแอร์ได้ อาการแบบนี้จะสังเกตะได้หากแอร์เย็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแสดงว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน สาเหตุเนื่องจากแอร์เย็นเฉพาะเวลาขับรถก็เพราะว่าได้แรงลมปะทะมาระบายความร้อนให้กับน้ำยาแอร์ ซ่อมโดยการเปลี่ยนพัดลม – วาล์วอุดตันหรือท่ออุดตันรวมถึงไดเออร์อุดตันจะทำให้น้ำยาแอร์ที่ไหลเข้าไม่สะดวก เกิดจากไดเออร์เสียทำให้ไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกออก ทำให้เกิดการพาความร้อนจากห้องโดยสารออกมาได้น้อยแก้ไขโดยการเปลี่ยนทั้งไดเออร์และวาล์ว