อุปกรณ์ต่างภายในหอพักแถวรังสิต

admin, 06 July 2017, Comments Off on อุปกรณ์ต่างภายในหอพักแถวรังสิต
Categories: บริการ
Tags: , ,

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องหอพักแถวรังสิต

– สวิสตัดไฟหลักอยู่ในตำแหน่งใด? สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่?

– หลอดไฟเป็นหลอดชนิดอะไร? อยู่ในตำแหน่งใดบ้าง? แสงสว่างเพียงพอหรือไม่? ให้แสงสว่างสีอะไร?

– สภาพเครื่องปรับอากาศ กี่บีทียู? กินไฟหรือไม่? เปิดแล้วมีเสียงดังและมีกลิ่นหรือไม่?

– สภาพพัดลม สวิสเปิดปิดพัดลมใช้งานได้ดีหรือไม่? เปิดแล้วมีเสียงดังเกินไปหรือไม่?

– สภาพกล่องเสียบปลั๊กไฟ รูเสียบปลั๊กไฟมีแบบใด? จุดเสียบปลั๊กมีกี่จุด? อยู่ในตำแหน่งใด? เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่?

– สภาพรูเสียบรับสัญญาณทีวีมี มีสายทีวีให้หรือไม่? ยาวกี่เมตร? อยู่ในตำแหน่งใดของห้อง?

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องหอพักแถวรังสิต

– สภาพเตียงโดยรวม เตียงยาวกี่ฟุต? เบาะปูเตียงทำด้วยวัสดุอะไร? สภาพและความสะอาดของเบาะปูเตียงเป็นอย่างไร? ความแข็งแรงของเตียงเป็นอย่างไร? เตียงโยกหรือไม่?

– สภาพตู้เสื้อผ้า โต๊ะกระจกเครื่องแป้ง เก้าอี้

ห้องน้ำหอพักแถวรังสิต

– ความสะอาดโดยรวมภายในห้องน้ำ

– บานประตูเปิดปิดและมีกลอนล็อคประตูได้ดี ไม่มีรอยเจาะรูที่บานประตูที่สามารถมองลอดเข้าไปภายในห้องน้ำ ช่องว่างใต้ระหว่างประตูและพื้นไม่กว้างจนทำให้มองลอดเข้าไปภายในห้องน้ำได้

– ความกว้างของห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่? สามารถซักผ้าหรือชำระล้างภายในห้องน้ำได้หรือไม่?

– เพดานห้องน้ำเป็นเพดานปูนปิดมิดชิดหรือเป็นฝ้าปูเพดาน

– สภาพส้วมโดยรวม เป็นส้วมซึมหรือชักโครก? ไหลซึมได้ดีหรือไม่? ควรลองกดน้ำหรือราดน้ำแล้วลองสังเกตดู มีสายฉีดชำระล้างหรือไม่? สภาพสายชำระล้างเป็นอย่างไร?

– ท่อน้ำไม่มีเศษขยะอุดตัน สามารถไหลซึมได้ดีและรวดเร็ว

– น้ำประปา ให้สังเกตสีและกลิ่นของน้ำ และความแรงของน้ำที่ออกจากหัวก๊อกและหัวฝักบัว

– หัวก๊อกน้ำทุกหัวต้องเปิดใช้งานได้ดี และถ้าปิดก๊อกน้ำแล้วต้องไม่มีน้ำไหลรั่วซึมออกจากหัวก๊อก

– บุคคลนอกห้องต้องไม่สามารถปีนแอบดูมองลอดเข้ามาภายในห้องน้ำได้

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website