ห้องหับดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)

admin, 20 June 2017, Comments Off on ห้องหับดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)
Categories: เทคโนโลยี
Tags: ,

Calibration เป็นวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความมั่นใจว่าวัสดุอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะและเกณฑ์แน่นอน พอสมควรแก่การใช้ประโยชน์งานในขบวนการผลิต สำหรับพาไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถตามมาตรฐานที่โรงงานระบุ เพราะว่าการสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือวัด (Calibration) คือการเทียบเคียงค่าของเครื่องไม้เครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่ากฏเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อาจจะสอบกลับได้สู่หลักเกณฑ์แห่งชาติ หรือไม่ก็กฏเกณฑ์ระหว่างชาติได้ เพราะว่าในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่เที่ยงของการนับ ด้วยทุกคราว ในปัจจุบันนี้ ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีหลักกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งปวง

การสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องทดลองสอบเทียบ TIC มีเกณฑ์เช่นนี้ ได้การพิสูจน์เกณฑ์สากล มีวัสดุอุปกรณ์กฏเกณฑ์จากทวีปยุโรปและอเมริกา อาจสอบกลับถึงเกณฑ์นานาชาติ  เจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบเทียบมีฝีไม้ลายมือ ความช่ำชองและความเป็นมาการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน เป็นไปตามข้อตกลงตามกฏเกณฑ์ ค้ำประกันช่วงเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งยืนยันการสอบเทียบ บริการรองรับ – ส่งวัสดุอุปกรณ์วัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน ไม่ก็ ต่อปี โดยมีส่วนลดพิเศษ มีบริการจัดจำหน่ายเครื่องไม้เครื่องมือวัดและดูแลทางอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยในกรณีที่สั่งซื้อของของซื้อของขายพร้อมบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับพิจารณาหารืออุปสรรคเพราะด้วยงานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีความชำนาญ

เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัด อยู่นอกเหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบเดินทางยังห้องทดลองอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องมือทั้งมวล

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website